Udlån:

Klassens aktivitetsudvalg kan afholde klassearrangementer på skolen efter aftale. På hverdage mandag-fredag er udlån først muligt efter kl. 18. Man kan ikke reservere skolen længere tid frem end seks måneder i det indeværende skoleår. Lokaler kan ikke lånes i skolens ferier.

0.-4 klasse må låne SFO, hal, køkken, musik. 5.-9. klasse må låne hal, køkken og musik. I bedes respektere følgende retningslinjer:

  • MUSIK: Skolens musikinstrumenter må ikke anvendes eller flyttes rundt. vis man ønsker at bruge instrumenter til en optræden, træffes aftale med musiklæreren.
  • SFO: Man kan benytte det service, som SFO’en råder over – dog ikke engangsservice samt karklude og viskestykker. Tjek venligst med SFO, så I ved, hvad I selv skal medbringe. SFO’ens inventar som legetøj, spil, spillekonsoller, bolde, papir og tusser må ikke benyttes. Borde og stole fra 0. klasse må gerne benyttes. Vi henstiller til, at de stilles tilbage på præcis samme måde bagefter. Tag evt. et billede, så I kan huske det.
  • HAL: Redskabsrummet og idrætsredskaber i hallen må ikke benyttes.
  • KLASSEVÆRELSER: 0.-6. klasse må gerne spise i eget klasseværelse.
  • ØVRIGE LOKALER: Udlån gælder ikke brug af andre klassers klasseværelser, lærerværelse, faglokaler mv. I bedes venligst respektere, at øvrige lokaler ikke anvendes og sikre jer, at børnene også ved dette.

Rengøring og oprydning: Læs nærmere på udlejningsblanket.

Leje:

Vi lejer desuden SFO/hal ud til børnefødselsdage i 0.-4. klasse samt til konfirmation.

Blanketter fås ved henvendelse til skolens sekretær, Dorte. I bedes sætte jer grundigt ind i betingelserne for udlån og leje, inden I afholder jeres arrangement. Tak 🙂