FÆLLESSKABET PÅ LANDSGRAV FRISKOLE

Når vi går ind ad skolens hovedindgang, mødes vi af ordene ”Fællesskab fødes, når jeg bliver til os”. Citatet fra “Gi’ os lyset tilbage” skal minde os om skolens værdigrundlag, hvor fællesskabet er det absolutte hjerte. I vores arbejde med at skabe en god skolekultur navigerer vi efter følgende tegn – vores LF high five:

Det er vores mål, at disse tegn er synlige, når vi bevæger os rundt på skolen: Når vi har undervisning, når vi har frikvarter, og når vi deltager ved arrangementer. Vi bruger tegnene aktivt i vores trivselsfremmende arbejde på klasse- og skoleniveau. Fællesskabet er forpligtende: Skolens voksne har aktivt valgt at være del af Landsgrav Friskole. Alle er derfor bevidste om at være loyale over for skolen og bakke op om formål og værdigrundlag.

”Et barn er ikke en flaske, der skal fyldes, men et bål, der skal tændes” (Kold)

”Ordet skaber, hvad det nævner” (Grundtvig)

”Træd varsomt – her bliver mennesker til” (Kold)

”Oplives først, oplyses så” (Grundtvig)

Lærere, pædagoger og ledelse bestræber sig på:

 • At gå foran som gode rollemodeller.
 • At skabe et trygt og rummeligt klasserum.
 • At styrke samhørigheden mellem eleverne.
 • At møde eleverne med passende faglige ambitioner.
 • At forberede en varieret og differentieret undervisning.
 • At tage ansvar for den gode relation til barnet.
 • At guide eleverne på en venlig og tydelig måde.
 • At give eleverne feedback på deres arbejde og indsats.
 • At være nysgerrige og åbne over for børnenes perspektiver.
 • At involvere eleverne og give dem medbestemmelse.
 • At indgå i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.
 • At finde løsninger i fællesskab, når tingene er svære.

Forældre bestræber sig på:

 • At bakke op om fælles aftaler i klassen.
 • At deltage i arrangementer, forældremøder og skolehjemsamtaler.
 • At byde aktivt ind i skolens fællesskab.
 • At informere klasselærer om større omvæltninger i barnets dagligdag.
 • At sørge for ens barn møder udhvilet og til tiden.
 • At hjælpe ens barn med at holde styr på lektier og afleveringer.
 • At møde skolens ansatte med respekt for deres roller og faglighed.
 • At omtale skolens personale, elever og forældre positivt foran egne børn.
 • At opdrage ens barn til at have en respektfuld adfærd over for andre.
 • At støtte ens barn i at forstå andre menneskers perspektiv.
 • At indgå i et konstruktivt samarbejde, når noget er svært eller konfliktfyldt.
 • At vise skolen og barnet den tillid, at vi i fællesskab kan løse de små eller store problemer, der opstår på livets vej!