Vi fører til prøve i 9. klasse og planlægger vores undervisning med afsæt i Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål i følgende fag:

I de såkaldte timeløse obligatoriske emner færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelse og job tager vi også afsæt i Fælles Mål:

Øvrige fag:

  • Motorik i 0. klasse
  • Fortælling 0.-2. klasse
  • Livskundskab i 3.-9. klasse
  • Svømning (4.-5. klasse, mål ligger i faget idræt)

For disse fag kan I se formål, mål og læseplaner under separate faneblade.

Bemærk: Vi underviser ikke i kristendomskundskab og er fritaget for at føre til prøve i dette fag. I stedet underviser vi i fortælling og livskundskab.