Ventelistetilmelding

Man kan opskrive sit barn på ventelisten til 0. klasse fra 1. januar, det år barnet fylder 3 år. Prisen for opskrivning er 500 kroner. Til øvrige klassetrin kan man skrive sit barn op løbende.

At indmelde sit barn på Landsgrav Friskole er et aktivt tilvalg af skolens formål og værdier. Inden opskrivning på venteliste har man derfor pligt til at orientere sig om skolens formål og værdigrundlag på hjemmesiden. Når ventelistetilmelding samt engangsgebyr er modtaget, bekræftes optagelse på ventelisten. Anciennitetsdatoen er datoen for modtagelse af engangsgebyret.

Pladser til skolestart eller ledige pladser på andre klassetrin tilbydes efter anciennitet på ventelisten. Der tages så vidt muligt hensyn til en ligelig kønsfordeling.

Søskende til elever på skolen samt børn af ansatte har fortrinsret. Får man tilbudt en plads, men vælger at takke nej, ændres anciennitetsdatoen på ventelisten til datoen for afslaget.

Den maksimale klassekvotient er 22 elever. I helt særlige tilfælde kan bestyrelsen godkende optagelse af en ekstra elev.

Man har selv ansvaret for at holde informationer om adresse, telefonnummer og e-mail opdateret på ventelisten. Tilbud om plads foregår via e-mail.

Vedr. venteliste til skolestart

Skolen skriver ud via mail vedrørende tildeling af pladser i starten af september måned året før skolestart. Indmeldelsesblanket medsendes. Ønsker man at takke ja til pladsen, udfylder og returnerer man indmeldelsesblanketten. Ønsker man ikke pladsen, skal man hurtigst muligt give skolen besked herom, så den næste på listen kan få besked.

Hvis et barn skal skoleudsættes, overføres det til venteliste for næste års Miniskole.

Vedr. venteliste til øvrige klasser

Tilbydes man en ledig plads i en af skolens klasser, inviteres forældre og elev altid til en indledende samtale med skolelederen, hvor de gensidige forventninger afstemmes.

Inden eleven optages aftales en prøveuge. På baggrund af prøveugen beslutter skole, forældre og elev om eleven skal optages og indmeldes på skolen. Skolen vurderer først og fremmest ud fra, om eleven er motiveret for skoleskiftet samt om elev og forældre er indstillede på et godt samarbejde. Indmeldelsesblanket sendes eller udleveres herefter.

Hensynet til klassens sammensætning og skolens ressourcer kan i nogle tilfælde få betydning for om en elev med særlige behov kan optages.