Lærere

Anne Dorthe Veise
Anne Dorthe Veise Lærer
Underviser i billedkunst samt håndværk & design.
Anne Wesselhoff
Anne WesselhoffPædagogisk medhjælper
Pædagogisk medhjælper i 0. klasse og personlig støtte.
Asger Wehner Rasmussen
Asger Wehner RasmussenLærer
Underviser i matematik, naturfag og tysk mellemtrin og overbygning.
Gitte Laura Isberg Johansen
Gitte Laura Isberg Johansen Lærer
Underviser i dansk indskoling, fortælling, billedkunst, læseløft og sproglig opmærksomhed.
Helle Guldborg Pickering Jacobsen
Helle Guldborg Pickering Jacobsen Lærer
Underviser i dansk mellemtrin samt tysk og engelsk mellemtrin/overbygning. Skolebibliotekar.
Kamilla Dyrving Balslev
Kamilla Dyrving BalslevLærer
Underviser i matematik, idræt, madkundskab og billedkunst i indskoling/mellemtrin. Arbejdsmiljørepræsentant.
Laila Ørum Madsen
Laila Ørum MadsenLærer
Underviser i matematik, idræt, natur & teknologi i indskoling/mellemtrin. Legepatruljelærer.
Lars Herløv Hansen
Lars Herløv Hansen Lærer
Underviser i idræt, natur & teknologi, håndværk & design og historie på mellemtrinnet.
Lone Elgaard
Lone ElgaardBørnehaveklasseleder
Underviser i 0. klasse og har timer som støttelærer.
Lotte Moll Nielsen
Lotte Moll Nielsen Lærer
Underviser i dansk og livskundskab mellemtrin/overbygning. Inklusionsvejleder.
Nanna Møller O'Connor
Nanna Møller O'ConnorLærer
Underviser i dansk, engelsk og madkundskab indskoling/mellemtrin. Læsevejleder.
Rikke Demant Olsen
Rikke Demant OlsenLærer
Underviser i dansk, historie og samfundsfag i overbygningen samt madkundskab overbygning/mellemtrin.
Stine Tiplady
Stine TipladyLærer
Underviser i matematik, idræt/motorik, natur & teknologi, håndværk & design og billedkunst indskoling/mellemtrin.
Toke Flint
Toke FlintLærer
Underviser i dansk, musik, fortælling og livskundskab indskoling/mellemtrin. Spiller til morgensang. Tillidsrepræsentant.
Frida Kinimond Jensen
Frida Kinimond Jensen Lærer
Underviser i matematik, idræt, svømning og historie overbygning/mellentrin.
Kira Sandholdt Schultz
Kira Sandholdt Schultz Lærer
Underviser i dansk og livskundskab i overbygningen og engelsk og tysk i overbygningen/mellemtrinnet.
Albert Kjærulff
Albert KjærulffLærervikar
Sander FriisLærervikar
Selma Lawaetz
Selma LawaetzLærervikar