Praktisk og kreativ faglighed

Jf. vores vision, værdier og formål som grundtvig-koldsk friskole prioritereres de praktiske og kreative fag og fagligheder højt på skolen.

Vi underviser i musik og billedkunst fra 0.-6. klasse. I 1.-6. klasse finder undervisningen sted i halve hold (11 elever/en halv klasse). I 3.-6. klasse undervises desuden i madkundskab og håndværk & design, ligeledes i halve hold.

I skoleåret 2020-21 udbydes madkundskab og billedkunst som 2 timers valgfag i 7.-8. klasse. I 2021-22 vil vi udbyde madkundskab og håndværk & design som valgfag i 7. klasse.

I 9. klasse udbydes 1 times valgfag om ugen. Eleverne har medindflydelse på, hvilke fag der udbydes. Eksempler på fag er kreativ skrivning, multimedieproduktioner, band, floorball, basketball og strategiske brætspil.

4. klasse spiller hvert år juleteater for hele skolen, og 8. klasse spiller hvert år totalteater i forbindelse med skolens markedsdag. Skolen har eget frivilligt kor for børn i 2.-4. klasse.