Vi tager på lejrskole hvert år i 2.-9. klasse i uge 36 i lige år og i uge 37 i ulige år. Formålet med lejrskolerne er både socialt og fagligt. Lejrskolerne medvirker til at skabe gode relationerne og stærkt sammenhold elever og lærere i mellem. Eleverne udvikler desuden en række personlige kompetencer, når de er afsted på egen hånd, fx selvstændighed og selvhjulpenhed.

0.-1. kl. tager ikke på lejrskolen, men overnatter i stedet op skolen en enkelt nat i slutningen af skoleåret.

2.-8. klasse tager hver år på 3-dages lejrskole. 2. klasse tager altid til Andelslandsbyen Nyvang. 3.-5. klasse er som regel på tur til en spejderhytte, en campingplads eller en anden friskole. 6.-8. klasse tager fx til Århus, Odense, Møn eller Skagen.

9. klasse tager hvert år på en 5-dages lejrskole til udlandet. (Tidligere lå udlandsturen i 8. klasse). Ofte går turen til Berlin, hvor det tyske kan blive styrket, og hvor der er mange relevante muligheder for historiske aktiviteter. I 9. klasse er der tradition for, at klassen selv har opsparet et beløb på omkring 10-20.000 som supplement til skolens udgifter til udlandsturen.

De årlige lejrskoler kan kun finde sted, hvis forældre melder sig som hjælpere. Derfor deltager mindst to forældrehjælpere på lejrskolerne i 2.-5. klasse. Lejrskolerne er en unik mulighed for at skabe gode relationer til de andre forældre, lærerne og barnets klassekammerater. Forældrene bør være aktive deltagere og byde ind med relevant hjælp på turen. Som forældre skal man huske, at man ikke er med som sit barns personlige hjælper, men som en ekstra voksen på turen.

Ofte vil læreren også bede den øvrige forældregruppe om at assistere, fx ved at tilbyde at bage boller, kage eller lave dele af aftensmaden klar på forhånd. Ligeledes kan det blive nødvendigt at trække på den øvrige forældregruppe i forbindelse med transport.

Læreren har på forhånd lavet en klar aftale med forældre og elever angående anvendelse af mobiltelefoner på turen, alt efter aldersgruppe og rejseform.

Vi sætter stor pris på, at børnene er vant til at sove ude hos andre, så de føler sig trygge ved at skulle afsted på lejrskole. Hjemve takler vi selvfølgelig, hvis det opstår, så alle børn får en god oplevelse med at være afsted.

Hverken elever, personale eller forældre indtager alkohol eller andre rusmidler på lejrskoler.