Vi tager på lejrskole hvert år i 2.-9. klasse i uge 36 i lige år og i uge 37 i ulige år. Formålet med lejrskolerne er både socialt og fagligt. Lejrskolerne giver fælles oplevelser, som medvirker til at skabe gode relationerne og stærkt sammenhold i klassen. Eleverne udvikler desuden en række personlige kompetencer, når de er afsted på egen hånd, fx selvstændighed og selvhjulpenhed. Fagligt kredser turene især omkring den danske natur, kultur og historie.

2.-8. klasse tager hver år på 3 dages lejrskole. 2. klasse tager til Andelslandsbyen Nyvang. 3.-6. klasse er som regel på tur til en spejderhytte, en campingplads eller en anden friskole. 7.-8. klasse tager fx til Århus, Odense, Helsingør, Møn eller Skagen. 9. klasse tager hvert år på 5 dages lejrskole til udlandet. Ofte går turen til Berlin, hvor det tyske kan blive styrket, og hvor der er mange relevante muligheder for historiske aktiviteter.

Lejrskolerne er finansieret gennem skolepengene, men i 9. klasse er der behov for et tilskud fra klassekassen på omkring 15-20.000. 

Principper for forældredeltagelse:

  • Forældredeltagelse er nødvendig på lejrskolerne i 2.-5. klasse.
  • Max 3 forældre pr. lejrskole: Det er børnenes lejrskole, og de skal have oplevelsen af at skulle klare opgaver og tilbringe tid sammen uden at være mandsopdækket af voksne. For mange forældre kan også fremkalde hjemve hos de børn, der ikke har deres forældre med.
  • Det tilstræbes, at det er de samme 3 forældre, som deltager på hele lejrskolen. Det giver bedst mulige vilkår for samarbejdet mellem de voksne på turen, og for mange udskiftninger kan skabe uro i børneflokken og hjemve.
  • Det tilstræbes, at samme forælder kun deltager på lejrskolen ét enkelt år. Vi vil gerne lære børnene at være afsted på egen hånd. Samtidig synes vi, at det er betydningsfuldt, at flere forældre får oplevelsen af at være afsted med klassen og lærerne. Der kan være undtagelser, hvor lærerne sammen med en forælder vurderer, at det er nødvendigt at denne deltager.
  • Lodtrækning: Hvis der melder sig flere forældre, end der er brug for, trækkes der lod blandt dem, som ikke har været med før.
  • Klassens hjælper: På lejrskolerne er det vigtigt, at forældrene husker, at de ikke er med som deres barns personlige hjælper, men som en ekstra voksen på turen. Man deltager aktivt i turen og hjælper til efter aftale med lærerne og de øvrige forældre.

Øvrig forældrehjælp:

Ofte vil lærerne også bede den øvrige forældregruppe om at assistere, fx ved at bage boller, kage eller lave dele af aftensmaden klar på forhånd. Ligeledes kan det blive nødvendigt at trække på den øvrige forældregruppe i forbindelse med transport.

Hjemve:

Vi sætter stor pris på, at børnene er vant til at sove ude hos andre, så de føler sig trygge ved at skulle afsted på lejrskole. Det er selvfølgelig ok at have hjemve. Sammen med forældrene er det vigtigt, at vi signalerer, at vi er sikre på, at barnet kan klare at være væk hjemmefra. Hvis barnet bliver ked at det, trøstes det af lærerne, forældrehjælperne og klassekammeraterne – og vi ved, at det plejer at gå godt!

Det kan være en hjælp, at kammeraterne kender til at eleven får hjemve, så de kan være med til at vise omsorg og aflede. Det er forskelligt om det er en god idé, at barnet ved, at det kan blive hentet, hvis det får hjemve. Hvis barnet lider af voldsom hjemve, er det vigtigste, at der har været en samtale med lærerne om, hvordan det takles.

Mobiltelefoner:

Læreren har på forhånd lavet en klar aftale med forældre og elever angående anvendelse af mobiltelefoner på turen, alt efter aldersgruppe og rejseform.

Alkohol:

Hverken elever, personale eller forældre indtager alkohol eller andre rusmidler på lejrskoler.