Skolens formål ifølge vedtægterne:

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

  • At udøve skolevirksomhed, der er præget af en nutidig fortolkning af N.F.S. Grundtvigs menneskesyn og Christen Kolds tanker og ideer om undervisning i skolen.
  • At åbne elevernes øjne for mangfoldigheden på jorden. Skolen skal være med til at give dem mod til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord.
  • At der i skolen gives en personlig, levende undervisning, hvor musik og sang, leg og dramatik, idræt og praktisk arbejde vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at tilsidesætte de faglige mål. Der skal være god plads til fortælling samt samtale i undervisningen.
  • Undervisningen skal altid svare til det enkelte barns naturlige udvikling og lægge op til, at det bliver “et helt menneske” med både hjerte, krop og forstand.

Vedtægterne er revideret på skolens generalforsamling den 24/4 2018 og godkendt af UVM.

Læs alle skolens vedtægter her: Landsgrav Friskole vedtægter_godkendt 24 april 2018