Vi har mange gode traditioner på skolen.

Traditioner kan forandres og fornys – og det gør vi løbende. Vi holder dog fast i, at traditioner hører sig til i børnenes skoleliv. De er vigtige for skolens fællesskab, de giver værdifulde minder, og de binder året sammen:

Første skoledag: Alle børn og forældre mødes i hallen på den første skoledag i et nyt skoleår. Første skoledag er derfor altid et aftenarrangment. I hallen synger vi to sange, og der vil være et par velkomsttaler fra skoleleder og bestyrelsesformand. Efterfølgende går elever og forældre i klasserne sammen med klasselæreren, og aftenen sluttes af med fælles picnic.

Klasselærerdage: Vi har klasselærerdage nogle gange om året, bl.a. efter første skoledag. Klasselærerdagene giver mulighed for at sætte klassens fællesskab og trivsel i fokus.

Fagdage: Vi har i løbet af et skoleår tre perioder med fagdage: Ugen op til efterårsferien, ugen op til vinterferien og ugen op til sommerferien. På fagdagene har man 1-2 fag pr. dag, og der er tid til ture ud af huset og mere praktiske og kreative undervisningsforløb, end hverdagens skema tillader. 

Motionsdag: Vi har motionsdag fredag op til efterårsferien. Dagen forløber trinvis – indskoling, mellemtrin og overbygning – med blandede klasser. Forældre inviteres nogle gange med i indskolingen.

Spil Dansk-aften: Første torsdag i november mødes vi om aftenen til fællessang for børn og voksne. 7. klasse sælger kage mv.

Klippeklistredag: Vi går jule-amok og pynter op – december 2020 stod dagen i bæredygtighedens tegn med pynt lavet af genbrugsmaterialer. Sidst på dagen spiser vi æbleskiver store og små venner sammen. Dagen afsluttes med julesange og præmiering af de flotteste klasseværelser, når de eftertragtede vandrenisser uddeles. Forældre inviteres ofte med i indskolingen.

Lucia: Skolens kor går Lucia i forbindelse med morgensang. De ældste piger går Lucia ved 4. klasses juleskuespil.

Julekomsammen med teater: En eftermiddag/aften for børn og forældre, hvor vi julehygger med diverse små aktiviteter og juleskuespil i hallen ved 4. klasse.

Julegudstjeneste: Sidste skoledag før ferien går vi i Sct. Peders Kirke til julegudstjeneste. Forældre er velkomne til at deltage. Vi starter på skolen og går samlet til kirken, store og små venner sammen. Efter gudtjenesten går vi tilbage til skolen og danser om juletræet.

Skolefest: Vi afholder skolefest med diskotek for alle elever en gang om året.

Fastelavn: Vi holder fastelavn for 0.-6. klasse med traditionel tøndeslagning, catwalk med alle de flot udklædte børn, gamle lege mv.

Fordybelsesuge: Vi har fordybelsesuge om året, hvor 0.-7. klasse arbejder med et fælles emne. I 2023 var det Grønland, og i 2024 er det Norden. Vi arbejder både på tværs af klasser og fag i disse uger. Ugen afsluttes med åbent hus for forældre og bedsteforældre. 

Miniskolens første skoledag: Vi byder altid de nye skolebørn velkommen med en hyggelig første skoledag for både børn og forældre. Flagallé, optræden med de store venner fra 4. klasse, sange og aktivitet i miniskolelokalet (SFO) hører til de faste punkter.

9. klasses sidste skoledag: 9. klasse møder ind til morgenmad kl. 8 sammen med personalet. Resten af skolen møder kl. 9 i hallen eller på græsplænen, hvor 9. klasse opfører deres afskedsshow med parodier over lærerne, nomineringer, konkurrencer og hvad de nu har fundet på. Derefter kaster de med karameller i klasserne. Til sidst er der fodbold- og vandkamp mellem 9. klasse og personalet med resten af skolen som tilskuere.

Markedsdag med totalteater: En lørdag i juni holder vi markedsdag, hvor alle klasser laver forskellige boder med aktiviteter, konkurrencer osv. 8. klasse spiller teater for hele skolen af to omgange. 7. klasses forældre sørger for en madbod. Der er mødepligt, og dagen tæller som en skoledag.

Dimissionsfest for 9. klasse og forældre: Vi sætter en ære i at tage en højtidelig og stemningsfuld afsked med 9. klasse. Først mødes vi i overbygningen til den formelle del med taler, sange, legater og uddeling af afgangsbeviser.  Herefter går vi i musik, hvor elever, forældre og personale spiser middag. Klasselæreren holder her sin tale, og ”lærerkoret” optræder. 8. klasse står for borddækning, servering og opvask.

Landsgravlegene: Sidste skoledag dyster eleverne imod hinanden i 10 hold bestående af store og små venner. Disciplinerne kan alle være med til, fx forskellige stafetter. 9. klasse er dommere, og der uddeles også point for bedste kampråb og holdnavn. Efter Landsgravlegene mødes vi i musik til præmieoverrækkelse og de obligatoriske sommerferiesange.