Ifølge Friskoleloven §1b stk. 3 skal vi regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. I evalueringen skal vi forholde os til ”stå mål med-kravet”, som beskrevet i §1 stk. 2: ”Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Vi har udvalgt tre områder til denne evaluering. Områderne er valgt på en måde, så de udover at vise, at vi står mål med folkeskolen, også viser at vi står mål med vores eget formål og værdigrundlag som friskole.

1. Afgangsprøver

2. Fællesskab og trivsel

3. Projektopgaven 9. klasse

Læs her: Evaluering af skolens samlede undervisning 2023