Kost- og sundhedspolitik

En aktiv og sund livsstil øger børnenes livskvalitet, trivsel og læring. Formålet med kost- og sundhedspolitikken er, at skolen gennem sin undervisning og dagligdag er medvirkende til, at børnene lærer at træffe sunde valg. Hvor det naturligt indgår i fagene, vil vi undervise i forskellige emner i relation til kost og sundhed.

Vi ser det som en fælles sag mellem skole og hjem, at børnene lærer om sundhed og gode kostvaner. Det er forældrenes ansvar, at børnene møder friske og veludhvilede op i skole, at de har spist morgenmad, samt at de har en sund og nærende madpakke med.

I skolen vil vi medvirke til, at børnene udvikler sunde vaner ved:

 • at lærerne og pædagogerne sørger for at skabe tid og ro til at spise madpakke i skolen og eftermiddagsmad i SFO
 • at børnene har adgang til koldt vand i skolen og mulighed for at få leveret skolemælk
 • at børnene ikke medbringer og indtager slik, læskedrikke og lignende i skolen i hverdagen
 • at der forekommer undtagelser ved festlige lejligheder – men med opmærksomhed på begrænsede mængder, også ved uddeling i forbindelse med fødselsdage.
 • at sundhedsplejerske, tandplejere og foredragsholdere inddrages i undervisningen på relevante klassetrin
 • at have opmærksomhed på sammenhænge mellem elevernes spisevaner og mistrivsel
 • at legepatrulje og legebod opfordrer til aktive frikvarter
 • at dagen i indskolingen starter med morgenmotion
 • at vi har 120 minutters idræt om ugen på alle klassetrin
 • at transport til og fra aktiviteter ude af huset så vidt muligt foregår til fods eller på cykel
 • at skolen er mobilfri, således at elevernes mulighed for at får rørt sig i frikvartererne øges
 • at der er stort fokus på sportsaktiviteter og bevægelse i SFO
 • at vi har fokus på fysisk aktivitet på vores lejrskoler
 • at vi tænker bevægelsesmuligheder ind, når skolens udearealer forbedres

/2021