Den måske vigtigste tradition på en grundtvig-koldsk friskole er morgensang. På Landsgrav Friskole starter vi dagen kl. 8:00 i klasse, hvorefter man går til morgensang klokken 8:10. Vores ældste elever i 7.-9. klasse er med til morgensang tre gange om ugen. De øvrige to dage bruges på samtale i klassen om ”dagens nyhed”.

Til morgensang synger vi altid to sange – alt fra salmer til viser, popsange, børnesange mv. Imellem eller før sangene beder vi Fadervor. Børnene må selv bestemme, om de siger med på bønnen. Vi er ikke en forkyndende skole, og her er tros- og åndsfrihed for alle børn og voksne. Vi bygger vores skole på nogle værdier, som kan tillægges vores fælles kristne kulturarv, men som ligeså vel kan ses som helt fundamentale humanistiske værdier – fx ansvaret for ens næste. Fadervor skal betragtes som et lille dagligt ritual, hvor vi giver udtryk for ønsket om, at dagen vil komme til at bringe os godt, og at vi selv vil forsøge at gøre det gode.

Til morgensang er der ofte forskellige indslag. Ind i mellem fortæller skoleleder eller lærere en historie eller noget om et særligt emne, og klasserne optræder på skift for hinanden med sange fra musikundervisningen eller indslag fra de øvrige fag.