Med rødder i den grundtvig-koldske friskoletradition danner vi hele, livsduelige mennesker med hjerte, krop og forstand!

HJERTE

Vi dannes som mennesker i mødet med fællesskabet. Derfor er det vores fælles pligt at skabe en tryg og rummelig skolekultur, hvor alle børn kan udvikle tro på eget værd og egne evner. Vi ser hinanden i øjnene og værner om de nære relationer mellem børn og voksne. Vi lærer børnene at tage hensyn og udvise respekt for andre og for omgivelserne. Forældre og skolens ansatte er bevidste om, at de er børnenes rollemodeller i tale og handling.

KROP

Vi erfarer først og fremmest verden med vores krop og sanser. Derfor vægter vi de praktiske og kunstneriske fagligheder, hvor konkrete erfaringer er med til at udvikle børnenes forståelse af begreber, omverden og menneskeliv. Vi har fokus på de kreative læreprocesser, som styrker børnenes fantasi, skaberglæde, handlekraft, selvhjulpenhed og vedholdenhed. Leg og bevægelse er en vigtig del af vores hverdag på skolen og i SFO.

FORSTAND

Vi er borgere i et samfund, som bygger på demokratiske værdier. Derfor vil vi medvirke til at skabe selvstændige og kritisk tænkende mennesker, der formår at tage aktiv del i samfundet med ansvar for sig selv, fællesskabet og fremtiden. Med udgangspunkt i vores historie, natur, kultur og sprog ønsker vi, at eleverne får bred viden om verdens mangfoldighed og livet på jorden før og nu. De skal lære at lytte og udtrykke viden, holdninger, tanker og følelser.

I udviklingen af skolen har vi øje på seks strategiske fokusområder:

1. VI HAR FÆLLESSKABET SOM VORES BÆRENDE VÆRDI

2. VI HAR DE PRAKTISKE, KREATIVE OG KUNSTNERISKE LÆREPROCESSER I FRONT

3. VI HAR TYDELIGE OG HØJE FORVENTNINGER TIL ELEVERNES DELTAGELSE

4. VI ÅBNER VERDEN OG DENS MANGFOLDIGHED FOR ELEVERNES ØJNE

5. VI ORIENTERER OS BREDT I DET PÆDAGOGISKE LANDSKAB OG TØR GÅ VORES EGNE VEJE

6. VI HAR HØJ ARBEJDSGLÆDE OG FAGLIG STOLTHED