Skolepenge

  • 1. barn pr. måned kr. 1325,00
  • 2. barn pr. måned kr. 1235,00
  • 3. barn pr. måned kr. 1135,00
  • 4. barn er gratis.

Ved 2., 3. og 4. barn forstås helsøskende samt halvsøskende med samme bopælsadresse.

Lejrskoler

Vi gør opmærksom på, at de årlige lejrskoler fra 2.-9. klasse er inkluderet i prisen (ved sammenligning af priser bedes I bemærke, at dette ikke altid tilfældet på andre fri- og privatskoler). I forbindelse med udlandsturen i 8. klasse suppleres dog med opsparing fra klassekassen og indtjening fra markedsdag mv.

Betaling for SFO – bemærk ændringer pr. 1/8-2024.

  • Fuld tid pr. måned kr.1100,00 – pr. 1/8-2024 er prisen 1200,oo.
  • Eftermiddagspasning pr. måned kr. 885,00 – pr. 1/8-2024 er prisen 985,00.
  • Morgenmodul pr. måned kr. 250,00 – pr. 1/8-2024 er prisen 300,00.
  • 10-timersmodul pr. måned kr. 885,00 – udgår pr. 1/8-2024
  • Klubmodul for 4. klasse tirsdag/onsdag/torsdag pr. måned kr. 400,00 – udgår pr. 1/8-2024. Fremover kan 4. klasse tilmeldes Marievangs Fritidsklub. De er også velkomne til at blive i SFO på Landsgrav på almindelige SFO-vilkår.

Betaling for Miniskolen

Pris for Miniskole samt fuldt SFO-modul fra 1. maj til 31. juli er kr. 4.500,00. Første rate kr. 1500,000 betales ved indmeldelse, og anden rate kr. 3000,00 betales ved miniskoleopstarten i maj.

Opkrævning af skole- og SFO-penge

Der betales skolepenge og betaling for SFO 12 måneder om året. Skolepenge og betaling for SFO opkræves månedsvis forud med forfaldne rater den 10. i hver måned.

Afgangselever i 9. klasse betaler ikke for juli måned.

Ønsker en elev at holde orlov fra skolen i forbindelse med en længere rejse, er betaling af skolepenge en forudsætning for at beholde pladsen.

Udmeldelse af SFO og/eller skole

Udmeldelse må ske med fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvori udmeldelsen sker plus den følgende måned. Udmeldelse for kortere tid, f.eks. i sommermånederne, modtages ikke.

Udmeldelse af SFO sker skriftligt til kontoret via blanket, som hentes på hjemmesiden. Ved udmeldelse af SFO kan man først genindmeldes efter 3 måneder.

Udmeldelse af skolen sker via udmeldelsesblanket, som kan afhentes på skolens kontor.

Tilskud til skolepenge og SFO-betaling

Forældre med særligt behov har mulighed for at søge tilskud til nedbringelse af skolepengene og SFO-betaling. Tilskuddet ydes ud fra indkomstgrundlaget og udbetales af Fordelingssekretariatet. Ansøgningsblanket kan hentes på kontoret ved skoleårets start. Ansøgningerne skal returneres på kontoret primo september. Der kan kun søges i den nævnte periode. Bemærk tilskuddet er et årligt engangsbeløb.

Manglende betaling

I tilfælde af manglende betaling af SFO- og skolepenge udsendes 3 rykkere med rykkergebyr. Ved fortsat manglende betaling efter 3. rykker, går skoleleder i dialog med forældrene med henblik på at finde en løsning. Ved fortsat manglende betaling herefter sendes sagen videre til Gældsstyrelsen i hht. offentligt retlige krav. I yderste tilfælde kan skolen være nødt til at udskrive eleven fra skolen.

Ved manglende indbetaling sidst i 9. klasse, tilbageholdes elevens afgangsbevis, indtil skolepengene er betalt.