Ordblindhed

Ordblindhed defineres som følgende: ”Ordblindhed er en specifik indlæringsvan­skelighed af neurobiologisk oprindelse. Ordblindhed er kendetegnet ved vanskeligheder med sikker og/eller hurtig ordafkodning, stavevanskeligheder og vanskelig­heder med at forbinde de enkelte bog­staver og bogstavfølger med deres konventionelle lyde.” (Lyon m.fl.)

Vi anvender den nationale ordblindetest, når vi skal undersøge om et barn er ordblind. Testen kan anvendes fra 3. klasse. Det er skolens læsevejleder, der vurderer, om elever med læse- og stavevanskeligheder viser tegn på ordblindhed. Læse- og stavevanskeligheder kan også skyldes generelle indlæringsvanskeligheder eller udfordringer med opmærksomheden.

Der findes mange grader og nuancer af ordblindhed. Nogen har kun udfordringer med stavning, andre kun med læsning, mens nogen er udfordret med både læsning og stavning – igen i vidt forskellige grader. Hvis ordblindetesten viser, at eleven er ordblind, følger en række tiltag.

  • På Landsgrav Friskole har vi skolelicens på det kompenserende IT-hjælpemiddel, AppWriter. Det betyder, at alle elever har mulighed for og vil blive introduceret for ordforslagsprogrammet og oplæsningsfunktionen i den almene danskundervisning.
  • Ordblinde elever fra 3.-6. klasse (eller indtil konfirmationen) får stillet en Chromebook med AppWriter til rådighed. Chromebooken må tages med hjem, så der også kan arbejdes på computeren derhjemme.
  • Eleven får et kursus i brug af AppWriter; ordforslag, oplæsning, OCR-behandling, PDF-fremviser, tale-til-tekst.
  • Eleven indmeldes på det online bibliotek, Nota og introduceres til hentning af skolebøger derinde.
  • Eleven deltager løbende i små, opfølgende kurser med andre ordblinde. Her introduceres der nye ting, deles tips og tricks, forberedes til afgangsprøverne, sparres, deles og hygges med andre i ”samme båd”.
  • Klassens lærere informeres og har ansvar for, at kopiark og andet læsning scannes ind og sendes til den ordblinde elev.
  • Til afgangsprøverne er der mulighed for ekstra tid.
  • De kompenserende IT-hjælpemidler må anvendes til prøverne.