Landsgrav Friskoles SFO er et velfungerende og populært fritidstilbud med en bred vifte af tilbud for børn fra 0-4. kl.

SFO tager afsæt i skolens værdigrundlag med særlig fokus på følgende:

  • Fællesskabet, de fælles oplevelser og den fælles opstart.
  • Den frie leg og bevægelse.
  • Den gode tone og de gode relationer.
  • Et godt samarbejde mellem skole, SFO og forældre.

Dagligdagen i SFO:

Som barn i vores SFO oplever du et varieret udbud af aktiviteter – der er noget for små og store, noget for de stille og noget for de vilde. Frem for alt skal det være sjovt og meningsfuldt at være i SFO.

Hos os er SFO også fri leg, og det er næsten altid en mulighed. I den frie leg udvikler børnene deres fantasi, selvstændighed, kreativitet, danner venskaber og får en masse sociale færdigheder. Derfor værdsætter vi også, at børnene har mulighed for den frie leg i en ikke altid voksenstyret ramme.

Bevægelse er altid på mode hos os. Vi har hallen til rådighed hver dag, en kunststofbane og rigtig gode udearealer med boldbane, fliseområder, træer og buske.
Alt sammen noget der kalder på sport og fysisk aktivitet. Vi satser på at tilbyde et alsidigt og afvekslende sports- og bevægelsestilbud. Alt lige fra hockey, fodbold, badminton, stikbold til sørøvere, gymnastik, boldkrig og ”fri hal” m.v.

Fællesskabet og fællesoplevelser dyrker vi i store og små sammenhænge. På den store palet er det bl.a. den årlige koloni, fælles julehygge, sportsugen i sommerferien, Gittes rekorduge, ude uger med bål og SFO fødselsdagsfest traditioner, som styrker børnenes tilhørsforhold til SFO.
I det daglige er fælleskabet i spil, hvad enten det er rundt om Legokassen, på fodboldbanen eller til samling. Det handler om at skabe relationer, pleje kammeratskaber, bryde mønstre og grine sammen.

En behagelig omgangstone er et vigtigt grundvilkår i enhver god relation og er med til at skabe den gode stemning. I vores SFO er der fokus på ”den gode tone”, – både i børne- og voksenhøjde. Vi arbejder med formelle omgangsformer, hilse goddag og farvel, samt svare ved ønske om ”god weekend”, ”god bedring” m.v.
Der udover arbejder vi med børnenes interne sprog, både med ordvalg og måden de kommunikerer på.

Personale i SFO består af 3 fastansatte pædagoger samt 2 pædagogmedhjælpere i tidsbegrænsede stillinger af et års varighed. I relationen til børn og forældre vil vi gerne kendes på imødekommenhed, anerkendelse, nærvær og humor.

I skolen og i SFO vægtes samarbejdet omkring børnene højt og pædagoger fra SFO deltager i indskolingsteammøder, skole/hjem-samtaler og forældremøder. Lærere og SFO-personale har ud over de fælles møder en løbende tæt kontakt, hvor gensidige informationer udveksles så både lærere og personale i SFO kan møde børnene, der hvor de er i deres udvikling.

Som forældre i SFO er vores mål, at du altid møder en ”åben dør”. Et gensidigt samarbejde med respekt for hinanden er af stor betydning for samarbejdet og til fælles bedste for jeres børn.

Klubtilbud: Udover almindelig SFO kan 4. klasses børn tilmeldes et klubtilbud tirsdag, onsdag, torsdag med aktiviteter tilpasset de ældste børn.