Elever i 7.-9. klasse medbringer egen computer hver dag.

Elever i 7. klasse, der endnu ikke har egen computer, kan låne en Chrome Book.

3.-6. klasse har hver et klassesæt med Chrome Books. Skolen har derudover 22 iPads og interaktive skærme i alle klasseværelser. Vi har abonnement på Office 36 og Google Education.

Alle elever i 3.-9. klasse afleverer deres mobiltelefoner, når skoledagen starter.

Mobiltelefonerne opbevares i mobilkasser, som står i aflåst depot. Efter sidste time udleveres de igen. Skal eleverne i 3.-4. klasse videre i sfo/klub, skal telefonen lægges i tasken på flytilstand.

Skal mobilerne bruges i faglig sammenhæng, kan de udleveres efter aftale med lærer.

Hvis eleverne bryder mobilreglerne, inddrages mobilen. Den kan hentes på kontoret efter skoletid og forældre orienteres i besked på intra. Hvis manglende aflevering finder sted gentagne gange, vil vi bede forældrene komme og hente mobilen.

Formålet med at aflevere mobilerne er, at eleverne er mere fysisk aktive i frikvarterne, og at de ser hinanden mere i øjnene. Desuden vil det skabe forstyrrelser i timerne, hvis mobiltelefon var tilgængelig. At blive dygtig i skolens fag kræver, at man er i stand til at fordybe sig. Det er vores erfaring, at mobiltelefonerne stjæler elevernes opmærksomhed og fokus.

I indskolingen er der også elever, som har mobiltelefoner med i skole, men ikke så mange endnu. Derfor indsamles de ikke, men mobilen skal blive i skoletasken på flytilstand i skole- og SFO-tiden.