Elever i 7.-9. klasse medbringer egen computer hver dag.

Elever i 7. klasse, der endnu ikke har egen computer, kan låne en Chrome Book.

3.-6. klasse har hver et klassesæt med Chrome Books. Skolen har derudover 22 iPads og interaktive skærme i alle klasseværelser. Vi har abonnement på Office 36 og Google Education.

Alle elever i 3.-9. klasse afleverer deres mobiltelefoner, når skoledagen starter.

Mobiltelefonerne opbevares i mobilkasser, som står i aflåst depot. Efter sidste time udleveres de igen. Skal eleverne i 3.-4. klasse videre i sfo/klub, skal telefonen lægges i tasken på flytilstand. Skal mobilerne bruges i faglig sammenhæng, kan de udleveres efter aftale med lærer.

Formålet med at aflevere mobilerne er, at eleverne er mere fysisk aktive i frikvarterne, og at de ser hinanden mere i øjnene. Desuden vil det skabe forstyrrelser i timerne, hvis mobiltelefon var tilgængelig. At blive dygtig i skolens fag kræver, at man er i stand til at fordybe sig. Det er vores erfaring, at mobiltelefonerne stjæler elevernes opmærksomhed og fokus.

I indskolingen er der også elever, som har mobiltelefoner med i skole, men ikke så mange endnu. Derfor indsamles de ikke, men mobilen skal blive i skoletasken på flytilstand i skole- og SFO-tiden.En del elever har Smartwatches. De skal være indstillet på flytilstand i skoletiden. I de yngste klasser anbefaler vi ure med forældrestyring. Eleverne må ikke bruge urene til at kommunikere med eller filme i skoletiden.

Hvis eleverne bryder mobilreglerne, inddrages mobilen. Den kan hentes på kontoret efter skoletid og forældre orienteres i besked på intra. Hvis manglende aflevering finder sted gentagne gange, vil vi bede forældrene komme og hente mobilen.

Regler om billeder og deling af billeder/video

– Man skelner mellem portrætbilleder og situationsbilleder. Portrætbilleder må kun deles efter samtykke. Dette gælder både for elever og for skolen. Skolen må ikke offentliggøre portrætbilleder og videoer af elever uden samtykke fra forældre eller eget samtykke. Skolen indhenter tilladelse til billeddeling, når eleven starter i skolen. Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage. Skolen gør sig desuden umage med at huske at spørge eleverne, om de vil med på de portræt-agtige billeder, vi lægger ud på skolens sociale medier mv.

– Det er ikke lovligt at tage eller dele billeder, video eller lign. af andre i situationer, hvor de kan føle sig udstillet eller krænket. Anvendelse af mobiltelefoner og digitale medier til bevidst at nedgøre en anden er uacceptabelt og uetisk. En elevs uetiske brug af mobiltelefon eller digitale medier meddeles straks til hjemmet. Overholdes skolens regler ikke, kan det efterfølgende få konsekvenser for eleven alt efter elevens alder.

Skolen har en forventning om, at elever og forældre bakker op om skolens regler på området.