Elever i 7.-9. klasse medbringer egen computer hver dag. 

Elever i 7. klasse, der endnu ikke har egen computer, kan låne en Chrome Book.

3.-6. klasse har hver et klassesæt med Chrome Books. Skolen har derudover 22 iPads og interaktive skærme i alle klasseværelser. Vi har abonnement på Office 36  og Google Education.

Alle elever i 3.-9. klasse afleverer deres mobiltelefoner, når skoledagen starter.

Mobiltelefonerne opbevares i mobilkasser, som står i aflåst depot. Efter sidste time udleveres de igen.

Skal mobilerne bruges i faglig sammenhæng, kan de udleveres efter aftale med lærer.

Formålet med at aflevere mobilerne er, at eleverne er mere fysisk aktive i frikvarterne, og at de ser hinanden mere i øjnene. Desuden vil det skabe forstyrrelser i timerne, hvis mobiltelefon var tilgængelig. At blive dygtig i skolens fag kræver, at man er i stand til at fordybe sig. Det er vores erfaring, at mobiltelefonerne stjæler elevernes opmærksomhed og fokus.

I indskolingen er der også elever, som har mobiltelefoner med i skole, men ikke så mange endnu. Derfor indsamles de ikke, men mobilen skal blive i skoletasken hele skoledagen. Vi oplever ikke, at de yngste elever har svært ved at overholde denne regel.