På Landsgrav Friskole er der obligatorisk miniskole for børn i kommende 0. klasse. 

Miniskolebørnene har første skoledag i starten af maj måned. I miniskolen vægtes en tryg og rolig opstart med fokus på udvikling af de personlige og sociale kompetencer. I miniskolen trænes desuden skoleparathed, og børnene gøres fortrolige med rutiner og adfærdsregler i skolen. Miniskolelærer er vores SFO-pædagog Kristoffer. Derudover tilknyttes en pædagogmedhjælper, så der hele tiden er to voksne omkring miniskolen.

Miniskolen tilrettelægges ud fra følgende principper:

  • Mødetid i SFO senest 7.50. Forældre siger farvel, så miniskoletiden kan starte 8:00. Skoledagen slutter mellem 12:15 og 13:15, hvorefter børnene har SFO-tid.
  • Dagens aktiviteter gennemgås vha. et skema med piktogrammer. Vi følger skolens rytme med timer og frikvarterer.
  • Vi træner almindelig klasseadfærd (række fingeren op, kunne vente på tur, kunne modtage fælles besked, komme ind/ud fra frikvarter).
  • Vi leger og lærer hinanden at kende. Vi leger med de store venner fra 4. klasse.
  • Vi arbejder med skoleopgaver vha. ”Legeøen”.
  • Vi lærer faglokalerne at kende og øver at gå til morgensang. Fra starten af juni deltager vi til morgensang.
  • Vi har timer med 0. klasselærer.

Når børnene starter i 0. klasse er de allerede kendte på skolen. De er trygge ved hinanden, de voksne og omgivelserne. 0. klasse er dermed også klar til at starte det nye skoleår sammen med alle os andre på vores helt specielle første skoledag, hvor børn, forældre og personale mødes til en hyggelig aften med sang, velkomsttaler, møder i klassen og picnic på plænen.

Vi afholder altid intromøde for miniskoleforældre sidst i oktober/først i november året før skolestart. I marts måned inviterer vi de nye miniskolebørn på besøg på skolen sammen med deres forældre. Som regel i tidsrummet 16-18. I løbet af april måned kommer miniskolelærer og 0. klasselærer på brobygningsbesøg i børnehaverne. Her taler de med børnene, som viser deres børnehave frem, og der holdes brobygningssamtale med barnets primærpædagog.