Se vores timetalsplan her:

Timetal 2024-25

Timerne er opgjort over 40 skoleuger. Hen over et år har vi dog en del anderledes dage, svarende til ca. 7 uger. Heraf ca. 3 uger med fagdage/projektdage/fordybelsesuger. Vi forsøger at imødekomme fagene bredt i disse uger og har samtidig fokus på praktisk orienteret undervisning. 

De andre anderledes dage er bl.a. lejrskoler, hvor eleverne kommer rundt i DK. Vi har også nogle klasselærerdage, hvor der især er fokus på trivsel, fællesskab og sammenhold, men også de timeløse obligatoriske fag. Endelig prioriterer vi at have nogle tilbagevendende traditioner, så som fastelavn og juleafslutning mv.