GRØN SKOLE/GRØNT FLAG HANDLEPLAN 20/21:

Formålet med projekt Grøn Skole er ifølge Friluftsrådet at uddanne unge i bæredygtig udvikling og give dem handlekompetencer til at gøre en forskel. For at opnå det grønne flag skal nedenstående 7 trin opfyldes og afrapporteres

GRØNT RÅD: Det grønne råd består på Landsgrav Friskole af skolens elevråd samt skolelederen.

GRØN VISION: Elevrådet 20/21 har formuleret følgende vision:

På Landsgrav Friskole vil vi gerne styrke skolens  gerne være med til at sætte et godt eksempel for omverden. Vi ønsker, at alle på skolen lærer at passe godt på miljøet og naturen. Når vi løfter i fællesskab og sammen finder bæredygtige løsninger, opnår vi også større impact.

Endvidere: I Landsgrav Friskoles formål står, at skolens undervisning skal ”medvirke til at give eleverne mod til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord”.  Vi ønsker, at eleverne opnår en grundlæggende forståelse for det samspil, der finder sted mellem menneske og natur, så de kan bidrage til en bæredygtig og grøn udvikling.

GRØN REVISION: Grøn Revision er en årlig opgørelse over, hvordan det står til på skolen, når det gælder bæredygtighed på forskellige områder.

Energiforbrug: Skolen har fået en ny bygning på 500 kvm, hvorpå der er monteret et mindre solcelleanlæg, så bygningen lever op til de aktuelle krav til et mere bæredygtigt energiregnskab. Bygningen er desuden med lyssensorer i alle klasseværelser og gangearealer, så lyset automatisk slukkes, når der ikke er mennesker i lokalerne.

Vandforbrug: I skolens nye bygning er der fire toiletter med håndfrie armaturer, som gerne skulle være med til at mindske vandforbrug ved håndvask. På sigt vil vi gerne udskifte alle skolens armaturer til håndfrie, da det er et oplagt sted at mindske vandforbruget.

Affald: I forbindelse med tidligere deltagelse i projekt Grøn Skole har vi fået affaldssortering i alle klasser. Alt papir køres derfor på genbrug. Desuden har skolen egen papcontainer, og skolens pedeller har etableret sorteringssystem for glas, metal, batterier mv.

Biodiversitet: I skoleåret 19/20 byggede 6. klasse et stor insekthotel ud af europaller. Insekthotellet har til formål at fremme biodiversiteten. Desuden har skolen de sidste par år fået plantet en del forskellige frugttræer og buske.

Materialer og genbrug: Vi bruger en del genbrugsmaterialer i fagene billedkunst og håndværk og design. Vi får ofte tilbudt udgåede møbler fra forskellige kontor- og møbellagre, og det siger vi gerne ja tak til, når det giver mening ift. møblering af klasseværelser mv. Når vi skifter møbler ud på skolen, forærer vi ofte alt, hvad der kan genbruges til nødhjælp.

GRØNNE HANDLINGER OG UNDERVISNING:

Vi arbejder i skoleåret 20/21 med temaet bæredygtigt forbrug. Beskrivelse af indsatser, undervisning og formidling sendes til Friluftsrådet i slutningen af skoleåret.