GRØN SKOLE/GRØNT FLAG HANDLEPLAN 23/24:

Formålet med projekt Grøn Skole er ifølge Friluftsrådet at uddanne unge i bæredygtig udvikling og give dem handlekompetencer til at gøre en forskel. For at opnå det grønne flag skal nedenstående 7 trin opfyldes og afrapporteres

GRØNT RÅD: Det grønne råd består på Landsgrav Friskole af selvvalgte repræsentanter fra 3.kl til 9.kl samt viceskoleleder og pedel.

GRØN VISION: Rådet har formuleret følgende vision:

På Landsgrav Friskole vil vi gerne styrke skolens grønne profil og være med til at sætte et godt eksempel for omverden. Vi ønsker, at alle på skolen lærer at passe godt på miljøet og naturen. Når vi løfter i fællesskab og sammen finder bæredygtige løsninger, opnår vi også større impact.

Endvidere: I Landsgrav Friskoles formål står, at skolens undervisning skal ”medvirke til at give eleverne mod til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord”. Vi ønsker, at eleverne opnår en grundlæggende forståelse for det samspil, der finder sted mellem menneske og natur, så de kan bidrage til en bæredygtig og grøn udvikling.

GRØNNE HANDLINGER OG UNDERVISNING:

Vi arbejder i skoleåret 23/24 med temaet Energi. Rådet samles til et opstartsmøde, hvor strategien for årets indsats bliver lagt. Herefter er der et arbejdsmøde, hvor eleverne arbejder med artikler om energi og nudging af adfærd i forbindelse med at spare på energien på skolen. Sidst på året evalueres årets indsats i gruppen og undervisningen i de forskellige klasser.

Beskrivelse af indsatser, undervisning og formidling sendes til Friluftsrådet i slutningen af skoleåret.