Denne plan skal opfattes som et beredskab, som kan træde i kraft, hvis det der ikke må ske alligevel sker:

Alvorlig sygdom:
Alvorlig sygdom kræver handling med det samme af klasselæreren evt. i samarbejde med en anden af klassens lærere. Klassens lærere, kontoret, tap og SFO orienteres. Familien kontaktes vedrørende følgende punkter:

Hvad ønsker hjemmet?
Klassen orienteres.
Klasser/hold, der har berøring med eleven, orienteres.
Klassen og klasselæreren planlægger modtagelse af eleven.
Klasselæreren sørger for opfølgning. Samtaler evt. ved sundhedsplejerske/læge.

Det personlige tab – når en elev mister:
Når en elev mister kræves handling med det samme af skoleleder og klasselærer, evt. i samarbejde med en anden af klassens lærere. Ansvarsfordelingen koordineres. Klassens lærere, kontoret, tap og SFO orienteres. Kontakt til familien vedrørende følgende punkter:

Hvad ønsker hjemmet?
Klassen/skolen orienteres. Skriftlig information til forældrene i den berørte klasse. Klasselærere i de øvrige klasser orienterer evt. de øvrige forældre.
Flag hejses på halv (pedel), klasselærer og klasse deltager. (Flaget hejses på halv ved forældres eller søskendes død)
Klassen og klasselæreren planlægger modtagelse af eleven.
Klasselærer og skoleleder deltager i begravelsen, og skolen sender en bårebuket.
Opfølgning i klassen: gennem samtaler med elev/elever, evt. inddrages sundhedsplejerske, psykolog eller præst.
På førstkommende lærermøde og forældremøde orienteres om eleven samt klassens reaktion. Orientering om klasselærerens fortsatte håndtering.

Det fælles tab – når klassen mister en elev:
Kræver handling med det samme af skoleleder og klasselærer evt. i samarbejde med en anden lærer. Ansvarsfordelingen koordineres.

Kontakt til hjemmet – hvad ønskes der/hvad tilbyder vi?
Skolelederen orienterer det samlede personale. Handlingsplan mangfoldiggøres til personalet.
Klassen/skolen orienteres (skoleleder i samarbejde med klasselærer)
Der flages på halv (pedel). Skolen samt personale deltager.
Ritualer: blomster, breve/ tegninger til familien, fællestime med sang og kort nekrolog, plante et træ, lys m.m.
Skriftlig information til forældrene i den berørte klasse samt de øvrige klassers forældre.
Information til hjemmet – hvad har vi gjort på skolen.
Mulighed for deltagelse i begravelse (klassen, klasselærer samt skoleleder evt. andre lærere)
Skolen sender bårebuket.
Opfølgning i klassen gennem samtaler. Evt. inddrages sundhedsplejerske, psykolog eller præst. På først kommende lærermøde og forældremøde orienteres om klassens reaktion samt klasselærerens fortsatte håndtering.

Det kollegiale tab – når skolen mister en medarbejder.
Kræver handling med det samme af skolelederen. Skoleleder tager kontakt til familien.
Skoleleder orienterer skolens ansatte.
Hele skolen orienteres. Fællestime med sang og kort nekrolog, blomster/lys m.m.
Der flages på halv (pedel). Hele skolen deltager.
Skriftlig information til forældrekredsen samt i månedsnyt.
Der gives mulighed for deltagelse i begravelse.
Skolen sender bårebuket.
Opfølgning i klasserne ved klasselærer.

I tilfælde af skoleferie:
Indhentning af information – skoleleder/klasselærer.
Der flages på halv (pedel).
Hvad ønsker hjemmet?
Underretning af personale samt den/de berørte klasser.