Vi laver fælles undervisningsmiljøvurdering på skolen hvert tredje år. Klasselærere undersøger klassens trivsel hyppigere og efter behov.

Seneste: UMV 2021