Vi laver fælles undervisningsmiljøvurdering på skolen hvert tredje år. Klasselærere undersøger klassens trivsel hyppigere og efter behov.

Seneste: UMV 2021

I skoleåret 2023-24 nedsættes forsøgsvis et Undervisningsmiljøråd under det mere mundrette navn Trivselsrådet. Rådet skal hjælpe med at se nærmere på resultatet af UVM 2023.