Skolepenge:

1. barn pr. måned kr. 1275,00
2. barn pr. måned kr. 1135,00
3. barn pr. måned kr. 1035,00
4. barn er gratis (ved 2., 3. og 4. barn forstås hel- og halvsøskende)

Betaling for SFO: 

Fuld tid pr. måned kr.1100,00
Eftermiddagspasning pr. måned kr. 885,00
10-timersmodul (10 timer om ugen) pr. måned kr. 885,00
Morgenmodul pr. måned kr. 250,00
Klubmodul (tirs-ons-tors) pr. måned kr. 400,00

Lejrskoler:

Vi gør opmærksom på, at de årlige lejrskoler fra 2.-9. klasse er inkluderet i prisen. I forbindelse med udlandsturen i 9. klasse suppleres med opsparing fra klassekassen og indtjening fra markedsdag mv.

Miniskole samt fuldt SFO-modul fra 1. maj til 31. juli:

4.500,00 kroner. Første rate kr. 1500,000 betales ved indmeldelse, og anden rate kr. 3000,00 betales ved miniskoleopstarten i maj.

Opkrævning af skole- og SFO-penge: 

Der betales skolepenge og betaling for SFO 12 måneder om året. Skolepenge og betaling for SFO opkræves månedsvis forud med forfaldne rater den 10. i hver måned. Afgangselever i 9. klasse betaler ikke for juli måned.

Orlov:

Ønsker en elev at holde orlov fra skolen i forbindelse med en længere rejse, er betaling af skolepenge en forudsætning for at beholde pladsen.

Udmeldelse af SFO og/eller skole: 

Udmeldelse må ske med fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvori udmeldelsen sker plus den følgende måned. Udmeldelse for kortere tid, f.eks. i sommermånederne, modtages ikke. Udmeldelse af skolen sker via udmeldelsesblanket, som kan afhentes på skolens kontor. Udmeldelse af SFO sker skriftligt til kontoret via blanket, som hentes på hjemmesiden. Ved udmeldelse af SFO kan man først genindmeldes efter 3 måneder.

Tilskud til skolepenge og SFO-betaling: 

Forældre har mulighed for at søge tilskud til nedbringelse af skolepengene og SFO-betaling. Tilskuddet ydes ud fra indkomstgrundlaget og udbetales af Fordelingssekretariatet. Ansøgningsblanket kan hentes på kontoret ved skoleårets start. Ansøgningerne skal returneres på kontoret primo september. Der kan kun søges i den nævnte periode. Bemærk tilskuddet er et årligt engangsbeløb.

Manglende betaling: 

I tilfælde af manglende betaling af skolepenge udsendes 3 rykkere med rykkergebyr. Ved fortsat manglende betaling efter 3. rykker, går skoleleder i dialog med forældrene. Vi foretrækker dialog – det er altid vigtigt i en situation, hvor man ikke kan imødekomme sine forpligtelser. Ved fortsat manglende betaling er vi dog nødt til at sende sagen videre til inkasso. I yderste tilfælde kan skolen være nødt til at udskrive eleven fra skolen. Ved manglende indbetaling sidst i 9. klasse, tilbageholdes elevens afgangsbevis, indtil skolepengene er betalt.